User Tools

Site Tools


197030-5852-nanette-la-gi

Nanette
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5852
Tên thay thế 1991 HO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1710316
Viễn điểm quỹ đạo 3.3177300
Độ lệch tâm 0.2089175
Chu kỳ quỹ đạo 1660.5998649
Độ bất thường trung bình 231.48423
Độ nghiêng quỹ đạo 18.58675
Kinh độ của điểm nút lên 78.76352
Acgumen của cận điểm 177.46252
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0353
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.30

5852 Nanette (1991 HO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1991 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5852 Nanette
197030-5852-nanette-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)