User Tools

Site Tools


196930-5711-eneev-la-gi

Eneev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5711
Tên thay thế 1978 SO4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.3004609
Viễn điểm quỹ đạo 4.6143153
Độ lệch tâm 0.1660002
Chu kỳ quỹ đạo 2875.4868659
Độ bất thường trung bình 331.55940
Độ nghiêng quỹ đạo 6.35661
Kinh độ của điểm nút lên 14.54372
Acgumen của cận điểm 297.49689
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0426
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.10

5711 Eneev (1978 SO4) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5711 Eneev
196930-5711-eneev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)