User Tools

Site Tools


196830-5584-izenberg-la-gi

Izenberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 31 tháng 5 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5584
Tên thay thế 1989 KK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3335815
Viễn điểm quỹ đạo 3.0073257
Độ lệch tâm 0.1261479
Chu kỳ quỹ đạo 1593.9547319
Độ bất thường trung bình 132.68195
Độ nghiêng quỹ đạo 12.83941
Kinh độ của điểm nút lên 200.16935
Acgumen của cận điểm 36.05415
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5584 Izenberg (1989 KK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 5 năm 1989 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5584 Izenberg
196830-5584-izenberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)