User Tools

Site Tools


196730-5446-heyler-la-gi

Heyler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5446
Tên thay thế 1991 PB13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8030963
Viễn điểm quỹ đạo 3.6382763
Độ lệch tâm 0.1296587
Chu kỳ quỹ đạo 2111.1595896
Độ bất thường trung bình 243.38421
Độ nghiêng quỹ đạo 2.36776
Kinh độ của điểm nút lên 100.77055
Acgumen của cận điểm 327.96207
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5446 Heyler (1991 PB13) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5446 Heyler
196730-5446-heyler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)