User Tools

Site Tools


196630-5317-verolacqua-la-gi

Verolacqua
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5317
Tên thay thế 1983 CE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3533268
Viễn điểm quỹ đạo 2.9412772
Độ lệch tâm 0.1110471
Chu kỳ quỹ đạo 1573.2714467
Độ bất thường trung bình 278.38026
Độ nghiêng quỹ đạo 13.97869
Kinh độ của điểm nút lên 122.26457
Acgumen của cận điểm 60.18215
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5317 Verolacqua (1983 CE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1983 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5317 Verolacqua
196630-5317-verolacqua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)