User Tools

Site Tools


196430-5091-isakovskij-la-gi

Isakovskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, L. I.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5091
Tên thay thế 1981 SD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7516968
Viễn điểm quỹ đạo 2.8169552
Độ lệch tâm 0.0117189
Chu kỳ quỹ đạo 1696.9871925
Độ bất thường trung bình 11.84468
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20249
Kinh độ của điểm nút lên 270.33116
Acgumen của cận điểm 334.98237
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5091 Isakovskij (1981 SD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1981 bởi Chernykh, L. I. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5091 Isakovskij
196430-5091-isakovskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)