User Tools

Site Tools


196330-4779-whitley-la-gi

Whitley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell và Warnsch
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4779
Tên thay thế 1978 XQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7823508
Viễn điểm quỹ đạo 3.5889594
Độ lệch tâm 0.1266001
Chu kỳ quỹ đạo 2076.8089323
Độ bất thường trung bình 344.50815
Độ nghiêng quỹ đạo 0.92686
Kinh độ của điểm nút lên 185.56577
Acgumen của cận điểm 329.28184
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

4779 Whitley (1978 XQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1978 bởi Bowell và Warnsch ở Đài thiên văn Palomar. Tiểu hành tinh này được đặt tên theo Keith Whitley, một ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ.[1]

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4779 Whitley
  1. ^ Schmadel, Lutz (2003). Dictionary of Minor Planet Têns, Fifth Edition. Springer. ISBN 978-3-540-00238-3. 
196330-4779-whitley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)