User Tools

Site Tools


196230-4565-grossman-la-gi

Grossman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4565
Tên thay thế 1981 EZ17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2354289
Viễn điểm quỹ đạo 2.8999453
Độ lệch tâm 0.1293998
Chu kỳ quỹ đạo 1502.8359140
Độ bất thường trung bình 187.00082
Độ nghiêng quỹ đạo 14.74409
Kinh độ của điểm nút lên 174.65384
Acgumen của cận điểm 37.08197
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

4565 Grossman (1981 EZ17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4565 Grossman
196230-4565-grossman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)