User Tools

Site Tools


196130-4462-vaughan-la-gi

Vaughan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi đài thiên văn McDonald
Nơi khám phá Fort Davis, Texas
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1952
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4462
Tên thay thế 1952 HJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6227933
Viễn điểm quỹ đạo 3.5217771
Độ lệch tâm 0.1463054
Chu kỳ quỹ đạo 1966.9381733
Độ bất thường trung bình 100.96327
Độ nghiêng quỹ đạo 1.00489
Kinh độ của điểm nút lên 58.09450
Acgumen của cận điểm 199.84555
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

4462 Vaughan (1952 HJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1952 bởi đài thiên văn McDonald ở Fort Davis, Texas.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4462 Vaughan
196130-4462-vaughan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)