User Tools

Site Tools


195930-4359-berlage-la-gi

Berlage
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Hendrik van Gent
Nơi khám phá Johannesburg
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1935
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4359
Tên thay thế 1935 TG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7974228
Viễn điểm quỹ đạo 2.5093996
Độ lệch tâm 0.1653137
Chu kỳ quỹ đạo 1154.2207947
Độ bất thường trung bình 0.61035
Độ nghiêng quỹ đạo 1.14384
Kinh độ của điểm nút lên 173.44973
Acgumen của cận điểm 185.45929
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

4359 Berlage (1935 TG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1935 bởi Hendrik van Gent ở Johannesburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4359 Berlage
195930-4359-berlage-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)