User Tools

Site Tools


195830-4121-carlin-la-gi

4121 Carlin
Tên
Tên Carlin
Tên chỉ định 1986 JH
Phát hiện
Người phát hiệns International Near-Earth Asteroid Survey
Nơi phát hiện Đài thiên văn Palomar
Ngày phát hiện 2 tháng 5 năm 1986
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2545254
Bán trục lớn (a) 2.3741231 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7698485 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.9783977 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.66 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 23.10272°
Kinh độ (Ω) 46.70913°
Acgumen (ω) 280.46923°
Độ bất thường trung bình (M) 301.18618°

4121 Carlin là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 1.7705672 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.2545254 và chu kỳ quỹ đạo là 1336.1440360 ngày (3.66 năm).[1] Carlin có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.33049096 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 23.10272°.

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1986 ở Đài thiên văn Palomar.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2008. 
195830-4121-carlin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)