User Tools

Site Tools


195730-5984-lysippus-la-gi

Lysippus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5984
Đặt tên theo Lysippos
Tên thay thế 4045 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1192962
Viễn điểm quỹ đạo 2.6443666
Độ lệch tâm 0.1102241
Chu kỳ quỹ đạo 1342.6565915
Độ bất thường trung bình 260.31052
Độ nghiêng quỹ đạo 5.71099
Kinh độ của điểm nút lên 115.56901
Acgumen của cận điểm 111.94079
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5984 Lysippus (4045 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5984 Lysippus
195730-5984-lysippus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)