User Tools

Site Tools


195630-5851-inagawa-la-gi

5851 Inagawa (tên chỉ định: 1991 DM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Shigeru Inoda và Takeshi Urata ở Karasuyama, Tochigi, Nhật Bản, ngày 23 tháng 2 năm 1991. Nó được đặt theo tên the town thuộc Inagawa, Hyōgo.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
195630-5851-inagawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)