User Tools

Site Tools


195530-5710-silentium-la-gi

Silentium
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 18 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5710
Tên thay thế 1977 UP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8465888
Viễn điểm quỹ đạo 2.5058788
Độ lệch tâm 0.1514750
Chu kỳ quỹ đạo 1172.6184981
Độ bất thường trung bình 205.72604
Độ nghiêng quỹ đạo 3.37086
Kinh độ của điểm nút lên 358.26009
Acgumen của cận điểm 1.93587
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

5710 Silentium (1977 UP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1977 bởi P. Wild ở Zimmerwald.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5710 Silentium
195530-5710-silentium-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)