User Tools

Site Tools


195430-5583-braunerov-la-gi

5583 Braunerová
Tên
Tên Braunerová
Tên chỉ định 1989 EY1
Phát hiện
Người phát hiệns A. Mrkos
Ngày phát hiện 5 tháng 3 năm 1989
Nơi phát hiện đài thiên văn Klet
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0245991
Bán trục lớn (a) 2.8778071 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.8070156 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.9485986 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.88 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.90516°
Kinh độ (Ω) 60.38200°
Acgumen (ω) 43.43518°
Độ bất thường trung bình (M) 21.27975°

5583 Braunerová là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1783.1625765 ngày (4.88 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
195430-5583-braunerov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)