User Tools

Site Tools


195330-5445-williwaw-la-gi

Williwaw
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5445
Tên thay thế 1991 PA12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9735355
Viễn điểm quỹ đạo 3.1248973
Độ lệch tâm 0.2258266
Chu kỳ quỹ đạo 1486.6490859
Độ bất thường trung bình 123.95482
Độ nghiêng quỹ đạo 6.11895
Kinh độ của điểm nút lên 259.85305
Acgumen của cận điểm 329.97900
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5445 Williwaw (1991 PA12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5445 Williwaw
195330-5445-williwaw-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)