User Tools

Site Tools


195230-5316-filatov-la-gi

Filatov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karachkina, L. G.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5316
Tên thay thế 1982 UB7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0880331
Viễn điểm quỹ đạo 3.2352525
Độ lệch tâm 0.0232821
Chu kỳ quỹ đạo 2053.3719276
Độ bất thường trung bình 157.05330
Độ nghiêng quỹ đạo 14.74270
Kinh độ của điểm nút lên 230.61732
Acgumen của cận điểm 226.09527
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0417
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.50

5316 Filatov (1982 UB7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1982 bởi Karachkina, L. G. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5316 Filatov
195230-5316-filatov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)