User Tools

Site Tools


195130-5200-pamal-la-gi

Pamal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Ted Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5200
Tên thay thế 1983 CM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9177636
Viễn điểm quỹ đạo 2.5686696
Độ lệch tâm 0.1450832
Chu kỳ quỹ đạo 1227.1714577
Độ bất thường trung bình 115.28490
Độ nghiêng quỹ đạo 5.95533
Kinh độ của điểm nút lên 18.63150
Acgumen của cận điểm 208.22636
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5200 Pamal (1983 CM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1983 bởi Ted Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5200 Pamal
195130-5200-pamal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)