User Tools

Site Tools


195030-5090-wyeth-la-gi

Wyeth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi đài thiên văn Harvard
Nơi khám phá Harvard
Ngày khám phá 9 tháng 2 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5090
Tên thay thế 1980 CG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7876385
Viễn điểm quỹ đạo 3.2728777
Độ lệch tâm 0.2934956
Chu kỳ quỹ đạo 1470.0959213
Độ bất thường trung bình 83.71662
Độ nghiêng quỹ đạo 9.60629
Kinh độ của điểm nút lên 144.69734
Acgumen của cận điểm 230.45063
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5090 Wyeth (1980 CG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 2 năm 1980 bởi đài thiên văn Harvard ở Harvard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5090 Wyeth
195030-5090-wyeth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)