User Tools

Site Tools


194930-4887-takihiroi-la-gi

Takihiroi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4887
Tên thay thế 1981 EV26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8545757
Viễn điểm quỹ đạo 2.9833905
Độ lệch tâm 0.0220650
Chu kỳ quỹ đạo 1821.5697539
Độ bất thường trung bình 321.93253
Độ nghiêng quỹ đạo 1.00332
Kinh độ của điểm nút lên 289.02308
Acgumen của cận điểm 88.22296
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

4887 Takihiroi (1981 EV26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

Thlà mộtsteroid was đặt tên theo Dr. Takahiro Hiroi, a Japanese planetary scientist, specializing in asteroid-meteorite spectroscopy.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4887 Takihiroi
194930-4887-takihiroi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)