User Tools

Site Tools


194830-4778-fuss-la-gi

Fuss
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Zhuravleva, L. V.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4778
Tên thay thế 1978 TV8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5927494
Viễn điểm quỹ đạo 3.7183282
Độ lệch tâm 0.1783497
Chu kỳ quỹ đạo 2047.4283362
Độ bất thường trung bình 74.10454
Độ nghiêng quỹ đạo 1.58500
Kinh độ của điểm nút lên 35.26775
Acgumen của cận điểm 40.73057
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

4778 Fuss (1978 TV8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1978 bởi Zhuravleva, L. V. ở Nauchnyj. Thlà mộtsteroid was đặt tên theo Nikolai Fuss, who was a contributor to Nga mathematics education, và his son Pavel Fuss who published a bibliography thuộc Euler’s collected works.[1]

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4778 Fuss
  1. ^ Schmadel, Lutz (2003). Dictionary of Minor Planet Têns, Fifth Edition. Springer. ISBN 978-3-540-00238-3. 
194830-4778-fuss-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)