User Tools

Site Tools


194730-4669-h-der-la-gi

4669 Høder
Tên
Tên Høder
Tên chỉ định 1987 UF1
Phát hiện
Ngày phát hiện 27 tháng 10 năm 1987
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1889453
Bán trục lớn (a) 2.1988813 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7834130 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6143496 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.26 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.48780°
Kinh độ (Ω) 104.44019°
Acgumen (ω) 261.88057°
Độ bất thường trung bình (M) 126.34003°

4669 Høder là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1190.9707742 ngày (3.26 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1987.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
194730-4669-h-der-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)