User Tools

Site Tools


194630-4564-clayton-la-gi

Clayton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4564
Tên thay thế 1981 ET16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0539722
Viễn điểm quỹ đạo 3.0786826
Độ lệch tâm 0.1996453
Chu kỳ quỹ đạo 1501.6423588
Độ bất thường trung bình 131.84066
Độ nghiêng quỹ đạo 13.28718
Kinh độ của điểm nút lên 194.23552
Acgumen của cận điểm 94.71917
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

4564 Clayton (1981 ET16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1981 bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4564 Clayton
194630-4564-clayton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)