User Tools

Site Tools


194530-4461-sayama-la-gi

Sayama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Atsushi Sugie
Nơi khám phá Dynic
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4461
Đặt tên theo Sayama
Tên thay thế 1990 EL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4949695
Viễn điểm quỹ đạo 3.2148453
Độ lệch tâm 0.1260769
Chu kỳ quỹ đạo 1761.9211832
Độ bất thường trung bình 180.52947
Độ nghiêng quỹ đạo 15.98962
Kinh độ của điểm nút lên 133.50435
Acgumen của cận điểm 149.24446
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

4461 Sayama (1990 EL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1990 bởi Atsushi Sugie ở Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4461 Sayama
194530-4461-sayama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)