User Tools

Site Tools


194430-4358-lynn-la-gi

Lynn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Philip Cowell
Nơi khám phá Greenwich
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1909
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4358
Tên thay thế A909 TF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1639985
Viễn điểm quỹ đạo 3.0529499
Độ lệch tâm 0.1703968
Chu kỳ quỹ đạo 1538.7860645
Độ bất thường trung bình 220.20566
Độ nghiêng quỹ đạo 13.08210
Kinh độ của điểm nút lên 15.29385
Acgumen của cận điểm 260.93797
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

4358 Lynn (A909 TF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1909 bởi Philip Cowell ở Greenwich. Tênd after William Thynne Lynn of the Royal Observatory, Greenwich.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4358 Lynn
194430-4358-lynn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)