User Tools

Site Tools


194230-5983-praxiteles-la-gi

Praxiteles
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5983
Đặt tên theo Praxiteles
Tên thay thế 2285 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4264590
Viễn điểm quỹ đạo 3.1723458
Độ lệch tâm 0.1332225
Chu kỳ quỹ đạo 1710.7888619
Độ bất thường trung bình 103.26648
Độ nghiêng quỹ đạo 9.07473
Kinh độ của điểm nút lên 9.94037
Acgumen của cận điểm 45.03638
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5983 Praxiteles (2285 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5983 Praxiteles
194230-5983-praxiteles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)