User Tools

Site Tools


194130-5850-masaharu-la-gi

Masaharu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5850
Tên thay thế 1990 XM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7860022
Viễn điểm quỹ đạo 2.5388426
Độ lệch tâm 0.1740734
Chu kỳ quỹ đạo 1161.4733108
Độ bất thường trung bình 215.97728
Độ nghiêng quỹ đạo 2.34794
Kinh độ của điểm nút lên 114.58834
Acgumen của cận điểm 258.15888
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5850 Masaharu (1990 XM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1990 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5850 Masaharu
194130-5850-masaharu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)