User Tools

Site Tools


194030-5581-mitsuko-la-gi

Mitsuko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Iwamoto và Furuta
Nơi khám phá Tokushima
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5581
Tên thay thế 1989 CY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0031062
Viễn điểm quỹ đạo 2.7589084
Độ lệch tâm 0.1587148
Chu kỳ quỹ đạo 1341.9597988
Độ bất thường trung bình 41.19457
Độ nghiêng quỹ đạo 2.48202
Kinh độ của điểm nút lên 165.58165
Acgumen của cận điểm 35.68060
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5581 Mitsuko (1989 CY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1989 bởi Iwamoto và Furuta ở Tokushima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5581 Mitsuko
194030-5581-mitsuko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)