User Tools

Site Tools


193830-5199-dortmund-la-gi

Dortmund
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lyudmila Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5199
Đặt tên theo Dortmund
Tên thay thế 1981 RP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1546718
Viễn điểm quỹ đạo 3.0858298
Độ lệch tâm 0.1776849
Chu kỳ quỹ đạo 1549.2186774
Độ bất thường trung bình 159.36769
Độ nghiêng quỹ đạo 12.24946
Kinh độ của điểm nút lên 295.88774
Acgumen của cận điểm 342.36063
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5199 Dortmund (1981 RP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1981 bởi Lyudmila Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5199 Dortmund
193830-5199-dortmund-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)