User Tools

Site Tools


193730-5089-n-dhern-la-gi

5089 Nádherná là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1705.3943566 ngày (4.67 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1979.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
193730-5089-n-dhern-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)