User Tools

Site Tools


193630-4777-aksenov-la-gi

Aksenov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4777
Tên thay thế 1976 SM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8929719
Viễn điểm quỹ đạo 2.4578025
Độ lệch tâm 0.1298230
Chu kỳ quỹ đạo 1171.9343597
Độ bất thường trung bình 310.85589
Độ nghiêng quỹ đạo 1.32214
Kinh độ của điểm nút lên 194.92652
Acgumen của cận điểm 167.98549
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

4777 Aksenov (1976 SM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj. Tiểu hành tinh đặt tên theo Evgenij Petrovich Askenov, nhà vật lý Nga thuộc Học viện vũ trụ Sternberg.[1]

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4777 Aksenov
  1. ^ Schmadel, Lutz (2003). Dictionary of Minor Planet Têns, Fifth Edition. Springer. ISBN 978-3-540-00238-3. 
193630-4777-aksenov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)