User Tools

Site Tools


193530-4563-kahnia-la-gi

Kahnia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Ted Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 17 tháng 7 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4563
Tên thay thế 1980 OG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8890687
Viễn điểm quỹ đạo 2.6182915
Độ lệch tâm 0.1617849
Chu kỳ quỹ đạo 1235.7676893
Độ bất thường trung bình 50.71623
Độ nghiêng quỹ đạo 4.76590
Kinh độ của điểm nút lên 132.01349
Acgumen của cận điểm 228.76362
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

4563 Kahnia (1980 OG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 7 năm 1980 bởi Ted Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4563 Kahnia
193530-4563-kahnia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)