User Tools

Site Tools


193330-5982-polykletus-la-gi

Polykletus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5982
Tên thay thế 4862 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2020239
Viễn điểm quỹ đạo 3.3003053
Độ lệch tâm 0.1996030
Chu kỳ quỹ đạo 1666.7608078
Độ bất thường trung bình 100.76572
Độ nghiêng quỹ đạo 11.33882
Kinh độ của điểm nút lên 185.23861
Acgumen của cận điểm 292.27030
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5982 Polykletus (4862 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

Nó được đặt theo tên the Greek sculptor Polykletus of Argos. Together with Phidias (see planet 4753 Phidias) he is considered the most important sculptor of his time.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5982 Polykletus
193330-5982-polykletus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)