User Tools

Site Tools


193230-5848-harutoriko-la-gi

Harutoriko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Matsuyama và Watanabe
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5848
Tên thay thế 1990 BZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2211971
Viễn điểm quỹ đạo 3.0865639
Độ lệch tâm 0.1630380
Chu kỳ quỹ đạo 1579.1394278
Độ bất thường trung bình 114.77451
Độ nghiêng quỹ đạo 2.75935
Kinh độ của điểm nút lên 223.45821
Acgumen của cận điểm 228.50958
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5848 Harutoriko (1990 BZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1990 bởi Matsuyama và Watanabe ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5848 Harutoriko
193230-5848-harutoriko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)