User Tools

Site Tools


193030-5443-encrenaz-la-gi

Encrenaz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Holt, H. E.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5443
Tên thay thế 1991 NX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1983812
Viễn điểm quỹ đạo 2.7434244
Độ lệch tâm 0.1102923
Chu kỳ quỹ đạo 1418.6718016
Độ bất thường trung bình 205.07936
Độ nghiêng quỹ đạo 10.73606
Kinh độ của điểm nút lên 320.50947
Acgumen của cận điểm 231.77797
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0801
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.90

5443 Encrenaz (1991 NX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1991 bởi Holt, H. E. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5443 Encrenaz
193030-5443-encrenaz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)