User Tools

Site Tools


192530-4459-nusamaibashi-la-gi

Nusamaibashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Masanori Matsuyama và Kazuro Watanabe
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4459
Tên thay thế 1990 BP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9905307
Viễn điểm quỹ đạo 2.5205211
Độ lệch tâm 0.1174871
Chu kỳ quỹ đạo 1237.2861544
Độ bất thường trung bình 192.57946
Độ nghiêng quỹ đạo 2.78996
Kinh độ của điểm nút lên 157.36838
Acgumen của cận điểm 282.59014
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

4459 Nusamaibashi (1990 BP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1990 bởi Masanori Matsuyama và Kazuro Watanabe ở Kushiro. Nó được đặt tên cho Nusamai-bashi, cây cầu tượng trưng cho Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4459 Nusamaibashi
192530-4459-nusamaibashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)