User Tools

Site Tools


192430--la-la-gi

Ỷ La là một phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Phường có vị trí:

  • Đông Bắc giáp phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang
  • Đông Nam giáp phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
  • Tây Bắc giáp xã Trung Môn, huyện Yên Sơn
  • Nam giáp xã Kim Phú, huyện Yên Sơn
  • Bắc giáp phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.

Phường có diện tích 3,5 km², dân số năm 2008 là 3921 người,[1] mật độ dân số đạt 1120 người/km².

Phường Ỷ La được thành lập vào ngày 03 tháng 9 năm 2008 trên cơ sở chia tách xã Ỷ La cũ của thị xã Tuyên Quang thành hai phường Ỷ La mới và Tân Hà, tách nhau bởi quốc lộ 2.[2] Tuyến đường tránh thành phố Tuyên Quang nối giữa quốc lộ 2 và quốc lộ 37 cũng đi qua địa bàn phường Ỷ La.

192430--la-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)