User Tools

Site Tools


192330-4118-sveta-la-gi

Sveta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4118
Đặt tên theo Svetlana Savitskaya
Tên thay thế 1982 TH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7096792
Viễn điểm quỹ đạo 3.3295970
Độ lệch tâm 0.1026477
Chu kỳ quỹ đạo 1916.5969416
Độ bất thường trung bình 308.01112
Độ nghiêng quỹ đạo 8.78612
Kinh độ của điểm nút lên 306.89271
Acgumen của cận điểm 82.46584
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

4118 Sveta (1982 TH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1982 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên Soviet cosmonaut Svetlana Savitskaya.[1]

  • 4303 Savitskij, named for her father, Yevgeniy Savitskiy
  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Têns, Volume 1. New York: Springer. tr. 352. ISBN 3540002383. 
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4118 Sveta
192330-4118-sveta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)