User Tools

Site Tools


192230-5981-kresilas-la-gi

Kresilas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5981
Đặt tên theo Kresilas
Tên thay thế 2140 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1542055
Viễn điểm quỹ đạo 3.3722141
Độ lệch tâm 0.2203974
Chu kỳ quỹ đạo 1677.7190291
Độ bất thường trung bình 138.78518
Độ nghiêng quỹ đạo 10.33391
Kinh độ của điểm nút lên 354.82273
Acgumen của cận điểm 3.75423
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5981 Kresilas (2140 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5981 Kresilas
192230-5981-kresilas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)