User Tools

Site Tools


192130-5847-wakiya-la-gi

Wakiya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5847
Tên thay thế 1989 YB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7720137
Viễn điểm quỹ đạo 3.3132191
Độ lệch tâm 0.3030747
Chu kỳ quỹ đạo 1480.8793791
Độ bất thường trung bình 226.49804
Độ nghiêng quỹ đạo 6.58286
Kinh độ của điểm nút lên 276.62655
Acgumen của cận điểm 101.14453
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5847 Wakiya (1989 YB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1989 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5847 Wakiya
192130-5847-wakiya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)