User Tools

Site Tools


192030-5707-shevchenko-la-gi

Shevchenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 2 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5707
Tên thay thế 1976 GY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0451204
Viễn điểm quỹ đạo 2.3281306
Độ lệch tâm 0.0647139
Chu kỳ quỹ đạo 1181.0276180
Độ bất thường trung bình 30.23077
Độ nghiêng quỹ đạo 4.33782
Kinh độ của điểm nút lên 190.54414
Acgumen của cận điểm 317.54782
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5707 Shevchenko (1976 GY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5707 Shevchenko
192030-5707-shevchenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)