User Tools

Site Tools


191730-5313-nunes-la-gi

Nunes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5313
Tên thay thế 1982 SC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9441985
Viễn điểm quỹ đạo 2.4870065
Độ lệch tâm 0.1224967
Chu kỳ quỹ đạo 1204.5814650
Độ bất thường trung bình 351.64666
Độ nghiêng quỹ đạo 4.52398
Kinh độ của điểm nút lên 112.02638
Acgumen của cận điểm 138.07505
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5313 Nunes (1982 SC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1982 bởi H. Debehogne ở La Silla Observatory ở Chile.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5313 Nunes
191730-5313-nunes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)