User Tools

Site Tools


191630-5197-rottmann-la-gi

Rottmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5197
Đặt tên theo Carl Rottmann
Tên thay thế 4265 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6484421
Viễn điểm quỹ đạo 3.3615689
Độ lệch tâm 0.1186565
Chu kỳ quỹ đạo 1902.6825446
Độ bất thường trung bình 248.18882
Độ nghiêng quỹ đạo 11.11407
Kinh độ của điểm nút lên 27.94972
Acgumen của cận điểm 312.20330
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5197 Rottmann (4265 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5197 Rottmann
191630-5197-rottmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)