User Tools

Site Tools


191530-4561-lemeshev-la-gi

Lemeshev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4561
Đặt tên theo Sergei Lemeshev
Tên thay thế 1978 RY5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1716671
Viễn điểm quỹ đạo 2.9771897
Độ lệch tâm 0.1564469
Chu kỳ quỹ đạo 1508.7582157
Độ bất thường trung bình 26.24515
Độ nghiêng quỹ đạo 9.50724
Kinh độ của điểm nút lên 10.29171
Acgumen của cận điểm 54.60387
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

4561 Lemeshev (1978 RY5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj. Nó được đặt tên cho nhà soạn lời opera Liên Xô Sergei Lemeshev.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4561 Lemeshev
191530-4561-lemeshev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)