User Tools

Site Tools


191330-4458-oizumi-la-gi

Oizumi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4458
Đặt tên theo Ōizumi
Tên thay thế 1990 BY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0743004
Viễn điểm quỹ đạo 2.8092026
Độ lệch tâm 0.1504867
Chu kỳ quỹ đạo 1393.6400616
Độ bất thường trung bình 320.00207
Độ nghiêng quỹ đạo 4.29611
Kinh độ của điểm nút lên 98.75601
Acgumen của cận điểm 345.54997
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

4458 Oizumi (1990 BY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1990 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4458 Oizumi
191330-4458-oizumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)