User Tools

Site Tools


191230-5978-kaminokuni-la-gi

Kaminokuni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5978
Đặt tên theo Kaminokuni
Tên thay thế 1992 WT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9786641
Viễn điểm quỹ đạo 2.4813567
Độ lệch tâm 0.1127108
Chu kỳ quỹ đạo 1216.3505490
Độ bất thường trung bình 21.24724
Độ nghiêng quỹ đạo 6.66496
Kinh độ của điểm nút lên 58.69158
Acgumen của cận điểm 204.92058
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5978 Kaminokuni (1992 WT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1992 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5978 Kaminokuni
191230-5978-kaminokuni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)