User Tools

Site Tools


191130-5846-hessen-la-gi

Hessen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5846
Tên thay thế 1989 AW6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0950141
Viễn điểm quỹ đạo 2.7741635
Độ lệch tâm 0.1394793
Chu kỳ quỹ đạo 1387.5123503
Độ bất thường trung bình 36.69275
Độ nghiêng quỹ đạo 1.57087
Kinh độ của điểm nút lên 58.22055
Acgumen của cận điểm 59.85545
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

5846 Hessen (1989 AW6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1989 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5846 Hessen
191130-5846-hessen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)