User Tools

Site Tools


190930-5578-takakura-la-gi

Takakura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Niijima và T. Urata
Nơi khám phá Ojima
Ngày khám phá 28 tháng 1 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5578
Đặt tên theo Emperor Takakura
Tên thay thế 1987 BC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6759512
Viễn điểm quỹ đạo 3.1494878
Độ lệch tâm 0.0812877
Chu kỳ quỹ đạo 1815.7097935
Độ bất thường trung bình 213.53333
Độ nghiêng quỹ đạo 1.97971
Kinh độ của điểm nút lên 179.81852
Acgumen của cận điểm 186.60647
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5578 Takakura (1987 BC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 1 năm 1987 bởi T. Niijima và T. Urata ở Ojima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5578 Takakura
190930-5578-takakura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)