User Tools

Site Tools


190730-5312-schott-la-gi

Schott
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5312
Tên thay thế 1981 VP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2053278
Viễn điểm quỹ đạo 4.1372276
Độ lệch tâm 0.3045933
Chu kỳ quỹ đạo 2062.7653662
Độ bất thường trung bình 268.18160
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84332
Kinh độ của điểm nút lên 96.24200
Acgumen của cận điểm 281.94702
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5312 Schott (1981 VP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1981 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5312 Schott
190730-5312-schott-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)