User Tools

Site Tools


190630-5196-bustelli-la-gi

Bustelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5196
Đặt tên theo Franz Anton Bustelli
Tên thay thế 3102 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3254138
Viễn điểm quỹ đạo 3.0757474
Độ lệch tâm 0.1389208
Chu kỳ quỹ đạo 1621.0042527
Độ bất thường trung bình 187.43985
Độ nghiêng quỹ đạo 13.21199
Kinh độ của điểm nút lên 6.91970
Acgumen của cận điểm 113.61307
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5196 Bustelli (3102 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973, bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên Franz Anton Bustelli (1723–63).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5196 Bustelli
190630-5196-bustelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)